مغزانسان: از سه قسمت پیش مغز و میان مغز و پس مغز تشکیل شده است.   پیش مغز خود شامل دو قسمت خَلفی(پشتی) و قُدّامی(جلویی) است. قسمت قُدّامی پیش مغز(تلانسفال) شامل یک جفت لوب بویایی و مخ می باشد.

+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |

مخ: به صورت دو نیم کره است و در واقع این نیم کره ها قسمت های مغز را پوشانیده اند. این دو مرکز پیچیده ترین فرآیندهای هماهنگ کننده و احساس ها و مراکز ارادی هستند و درکنترل حافظه و هوش نقش اصلی را دارند. دو نیم کره ی مخ به کمک جسم پینه ای به یک دیگر اتصال دارند.

+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |

قسمت خلفی پیش مغز(دیانسفال) شامل تالاموس و هیپوتالاموس و اپی تالاموس است.

تالاموس: یک پایگاه نیمه راه است که مرکز هماهنگ کننده ی بیشتر پیام های حسی که به مغز می رسند، می باشد.

هیپوتالاموس: مهم ترین قسمت مغز که عهده دار کنترل و نظم کنش (رفتار)های درون بدن است. در حالت های عاطفی حیوان تاثیر می گذارد. هم چنین فعالیت های ترشحی غده ی هیپوفیز را که در زیر آن قرار دارد، تنظیم وکنترل می کند.

اپی تالاموس: شامل غده ی اپی فیز است که در خزندگان به عنوان چشم سوم شناخته شده است و در زیر نیم کره های مغز مخفی شده و هورمون ملاتونین را ترشح می کند. یکی از وظایف آن کنترل و تا حدی ازبین بردن رفتارهای جنسی است.

+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |
                                                      

                            

+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |
درسطح پشتی میان مغز لوب های بینایی قرار دارند که در پستانداران مرکز بینایی محسوب نمی شوند بلکه به عنوان راهی اعصاب بینایی را که از چشم آمده اند، به مرکز بینایی در بخش قشری مخ به پس نیم کره های مخ منتقل می کنند. لوب های بینایی در بقیه ی جانداران، مراکز بینایی محسوب می شوند.

+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |
از دو بخش قُدّامی(متاسفال) و خَلفی(میانسفال) تشکیل شده است. در بخش قُدّامی پس مغز مخچه و برجستگی های حلقوی قرار دارند.

مخچه: بخش بزرگی از مغز است که انقباضات ماهیچه ها را هماهنگ می کند و کمک به حفظ تعادل بدن می کند. برجستگی های حلقوی: هم چون تقاطعی است که بین مغز و نخاع امتداد پیدا کرده است و از طریق آن تمام اعصابی که از طرف چپ بدن آمده اند، به سمت راست مغز می روند و بالعکس. یعنی باعث می شود که فعّالیّت های سمت راست بدن توسّط نیمه ی چپ مغز و فعّالیّت های سمت چپ بدن توسّط نیمه ی راست مغز کنترل شود.

بخش خَلفی پس مغز: شامل بصل النّخاع است که کنترل کننده ی حرکات تنفسی    و ضربان قلب و تغییردهنده ی قطر رگ ها می باشد. در پستانداران و پرندگان و خزندگان دوازده جفت عصب مغزی از مغزسرچشمه می گیرند و در بقیه ی جانداران این تعداد به ده جفت می رسد که بیشتر آن ها از بصل النّخاع منشعب می شوند.

+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |
          
+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |
مغز
+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |
                      مغز

                     

+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |

<در ماهی های اولیه و دوزیستان، نخاع و مغز در یک راستا قرار دارند. ولی در سایر مهره داران به ویژه در پستانداران بین مغز و نخاع یک خمیدگی پدید آمده است که در پســــتانداران عـــالی به 90 درجه می‌رسـد. این خمیدگی ناشی از حجم زیاد نیم کره‌های مخ است. حجم مغز به ویژه نیمکره‌های مخ در مهره داران اولیه رشد اندکی دارد. ولی در مهره داران عالی وسعت زیادی دارد.                                                سطح نیمکره‌های مخ درمهره داران اولیه تا پستانداران اولیه صاف، ولی در پستانداران عالی به ویژه انسان چین خوردگی فراوان دارد. مغز آدمی بزرگ ترین مغزها نیست اما وزن آن نسبت به جثه ی آدمی بیشترین است و با در نظر گرفتن سایر شرایط بهترین مغز است. مغز مهـــره داران در دوران جنینی دارای سه قسمت اولیـــه به نام های مغز پیشین، مغزمیانی و مغزتحتــانی است. از این قسمت ها به تدریج بخش های مختلف مغز پدید می‌آیند.> ۱


۱- دانشنامه ی رشد /http://daneshnameh.roshd.ir

+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |
                                                              
+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |
نقل مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.
+ نوشته شده توسط ... در و ساعت |